MAKING OF-y

Realizowane przez lata w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania, przez studentów z Katedry Filmu. Dokumentowano zajęcia warsztatowe z fotografii. Materiały te służyły, oprócz licznych wystaw fotograficznych - do promocji uczelni w internecie - do czasu jej likwidacji w roku 2018.