Aspekty architektury

Wybrane przykłady zdjęć współczesnej architektury - ilustrują różnorodność koncepcji twórców: formy, konstrukcji, koloru oraz przeznaczenia budowanych obiektów. Część tych fotografii była wykorzystana w WSSiP - jako pomoc dydaktyczna na Wydziale architektury.
Lokalizacja fotografowanych obiektów przez M. A.: Paryż, Wiedeń, Lizbona, Innsbruck, Fatima, Sewilla, Praga, Katowice oraz Trójmiasto.